Proiectul Real Sports Social

Vrei să susții copiii fără posibilități financiare să facă sport și să se dezvolte sănătos?

Implică-te și tu alături de noi în proiectul “Real Sports Social”!

Justificare 

În România, copiii din familiile sărace au probleme de integrare socială și acces redus la programe sociale și educaționale. Părinții acestora sunt preocupați de asigurarea traiului zilnic și mai puțin sau deloc de educația lor. Iar în ceea ce privește activitățile fizice în aer liber, fiecare copil face ce poate, pe unde poate și cu ce are la îndemână. De multe ori cu aceleași haine în care doarme sau cu care se duce la școală. De încălțăminte adecvată nici nu mai este cazul. Investițiile în echipament sportiv sunt aproape inexistente în rândul copiilor săraci. Iar educația pentru sport și sănătate lasă de dorit.

Mai târziu acestor copii le va fi greu să se adapteze în societate și să își găsească un loc de muncă. Dar prin sport și educație putem contribui la dezvoltarea lor sănătoasă.

Pentru că activitățile fizice întâresc sistemul imunitar și previn îmbolnăvirile, dezvoltă abilitățile sociale și încrederea în sine și joacă un rol esențial pentru întreaga dezvoltare a unui copil.

Proiectul “Real Sports Social” își propune să sprijine copii din familiile cu probleme sociale și să le faciliteze accesul la programe educaționale pentru igienă și educație fizică și să- implice în activități recreative și socio-educative.

 

Scopul proiectului

Realizarea unei platforme de sprijin pentru copii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse prin implicarea acestora în activități socio-recreative, participarea la programe educaționale și accesul la sprijin material din partea comunității locale.

 

Grup țintă

– 20 de elevi cu posibilități materiale reduse și cu risc de abandon școlar din județul Iași sprijiniți în mod direct prin activitățile proiectului.

Beneficiari

– 3 ONG-uri implicate în activități de sprijin pentru elevii cu posibilități materiale reduse;

– 20 de voluntari implicați în activitățile proiectului;

– 100 de participanți la evenimentul în aer liber organizat în cadrul proiectului;

Activitățile proiectului aduc beneficii directe comunității, după cum urmează:

– Elevii cu posibilități materiale reduse vor conștientiza faptul că dacă merg la școală societatea îi sprijină și astfel au o șansă în viață. Astfel, activitățile proiectului contribuire la diminuarea riscului de abandon școlar;

– Voluntarii implicați în activitățile proiectului vor deprinde cunoștințe și experiență de lucru cu

copiii din familii nevoiașe;

– Companiile private vor conștientiza că viitoarea forță de muncă provine și din rândul acestor copii care ajutați la vârsta fragedă pot deveni viitorii profesioniști de care au nevoie;

– Comunitatea va conștientiza faptul că ajutând acum acești copiii cu posibilități materiale

reduse aceștea vor fi integrați în viitor în societate și în câmpul muncii și costurile cu asitența

socială și șomajul în viitor vor fi mai scăzute.

Rezultate așteptate

– 20 de elevi cu posibilități materiale reduse sprijiniți prin activitățile proiectului

– O campanie de informare și conștientizare implementată

– O platformă online de sprijin pentru copii cu posibilități materiale reduse realizată

– Un eveniment în aer liber organizat

– 3 ONG-uri și 20 de voluntari implicați în activitățile proiectului

– 4 activități de sprijin pentru elevii cu posibilități materiale reduse implementate

Website-ul proiectului: https://social.realsports.ro/

Proiect finanțat de Consiliul Județean Iași în baza Legii 350/2005 conform contract nr. 25289/21.06.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *