7 HILLS TRAIL

Regulamentul concursului 7HILLS TRAIL organizat în data de 2 Octombrie 2021.

ORGANIZATORI: Asociația Real Sports, Young Gym Sport, Running Iași

Art. 1. Durata si locul de desfăşurare a concursului

Concursul v-a avea loc în data de 02.10.2021 si va avea ca punct de Start/Finish zona platoul Bucium (la Releu), la 12 km de centrul municipiului Iași, pe DN 24, şoseaua  Iaşi – Vaslui. Concursul se va desfășura concomitent cu Cupa Iașului la Monuntain Bike – 7MTB Real Sports.

Art.2. Drept de participare

Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului şi al miscării în natură.

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament si un bagaj de cunoştinţe tehnice proprii concursurilor de alergare. Cei care sunt sub 18 ani se vor putea înscrie doar cu acordul scris al unuia dintre părinți. În cazul în care prezența părintelui la înscriere nu este posibilă, minorii se vor putea înscrie prezentănd o declarație a părintelui autentificată la notariat. Persoanele peste 18 ani se vor putea înscrie pe baza unei declaratii pe propria răspundere (declaratie-pe-propria-raspundere-7hills-trail.pdf). Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află și pentru posibilele accidentări survenite ca urmare a modului de abordare a traseelor.

Art.3. Regulamentul oficial al concursului

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoaşterea integrala a Regulamentului şi acordul participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare pe pagina de facebook sau pe site-ul Asociației Real Sports.

Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art.4. Mecanismul de desfăşurare a concursului

7HILLS TRAIL va avea consta în parcugerea unui traseu de 12 km. Traseul poate fi descărcat accesând următorul link https://www.bikemap.net/en/r/9156739/#12.15/47.06907/27.64818.

Programul Competiției:

Înscrieri online pe site-ul https://www.cronometrajonline.ro până la data de 30 Septembrie 2021. Înscrierea în concurs se poate realiza și în data de 2 Octombrie, în intervalul orar 8:30-10:00.

Programul zilei de 2 Octombrie 2021:

 • între orele 8:30-10:00– verificarea înscrierilor şi ridicarea kiturilor de la zona de Start/ Platoul Bucium
 • 10:15– şedinţa tehnică şi instructajul de siguranţă şi prevenire a accidentelor
 • 10:30 – Start concurs
 • 14:00 – Premierea câstigătorilor

Persoanele înscrise în concurs vor fi încadrate în urmatoarele categorii:

Feminin: 14 – 18 ani, 19 – 29 ani, 30 – 39 ani, 40 – 49 ani, 50+ ani;
Masculin: 14 – 18 ani, 19 – 29 ani, 30 – 39 ani, 40 – 49 ani, 50+ ani;

Înscrierea în categorii se face în funcție de vârsta împlinită în anul concursului, până la data startului (2 Octombrie 2021).

NOTA: Concurenții au la dispoziție maxim 3 ore pentru parcurgerea traseului.

Condiţii de participare

Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului şi al miscării în natură.

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj de cunoştinţe tehnice proprii concursurilor de alergare. Cei care sunt sub 18 ani se vor putea înscrie doar cu acordul scris al unui părinte prezent la data concursului sau pe baza unei declarații notariale pe propria răspundere. Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află și pentru posibilele accidentări survenite ca urmare a modului de abordare a traseelor. Orice participant înscris v-a avea un număr de concurs. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

Responsabilitate:

Fiecare participant care ia parte la Competiţia 7HILLS TRAIL este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube care pot surveni în timpul desfăşurării evenimentului din vina concurentului.

Fiecare participant trebuie să semneze înainte de înscriere o declaraţie de responsabilitate pe propria răspundere, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

Numere de concurs

Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce participantul a completat şi a semnat formularul de înscriere, declaraţia de responsabilitate şi a plătit contravaloarea taxei de înscriere.

Numerele de concurs trebuie să fie vizibile pe toată perioada cursei.

Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate sub nici o formă în timpul concursului. Nerespectarea acestui lucru v-a atrage după sine descalificarea.

Validare / Briefing / Start

Validarea înscrierilor v-a avea loc în data de 2 Octombrie 2021,  între orele 8.30 – 10.00 la punctul de START de pe platoul Bucium.

O prezentare generală, în cadrul careia se se vor transmite eventualele noutăţi şi modificări apărute, unde se va face o ședință tehnică, instructaj de siguranță și prevenire a accidentelor va avea loc in ziua competiţiei la ora 10.15 la locul de START. Neparticiparea la acest instructaj va duce la descalificarea participantului.

Startul va fi dat pentru la ora 10.30.

Puncte de control

Pe trasee vor fi amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs şi timpii competitorilor vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de control.

Organizatorii sunt exoneraţi de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare.

Oprirea / Retragerea din cursă:

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
 • în cazuri excepţionale, cand acesta încalcă regulamentul de organizare al acestui concurs sau încurcă/blochează prin actele sale ceilalți participanți la concurs.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control sau la sosire. Neanunţarea retragerii din cursă va cauza o operaţiune de căutare și salvare (echipe de salvare) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătură pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere, dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare momentului şi locului retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.

Clasamente/Premii

Clasamentele vor fi întocmite pe categorii de vârsta şi sex, pentru fiecare grupă de participanţi. Se vor acorda premii primilor trei clasaţi la fiecare categorie de vârstă. Toţi cei care au terminat concursul vor primi medalii şi dipome de participare.

Art.5 Caracteristici ale competiţiei

Evenimentul este o competiţie care se desfăşoară în natură.  Traseele utilizate sunt neamenajate şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, drumuri forestiere, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare, zone accidentate etc.

Toate acestea necesită experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi:

 • orice participant să aibă la activ un număr de ture pe teren accidentat (off-road);
 • orice participant să aibă cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu dificil;
 • orice participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată în condiţii dificile;
 • orice participant ar trebui să aibă un bun simţ al direcţiei pe teren accidentat, chiar şi în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă.
 • orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol şi urgenţă în zona cu teren accidentat;
 • orice participant ar trebui să dea dovadă de fair-play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă atunci când situaţia o cere;
 • orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiţiilor, mediul şi condiţiile în care se desfăşoară acestea;
 • orice participant trebuie să ştie că niciun premiu nu este mai presus de sănătatea şi viața lui, a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se proteja atunci când simte sau observă un pericol.

Art.6 Conservarea naturii

Lăsarea de gunoaie pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător va atrage după sine descalificarea concurentului în cauză.

Art.7 Suporteri / Ajutor

Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile autorităţiilor şi ale oficialilor şi să nu împiedice desfăşurarea competiţiei. Pe parcursul traseelor nu este permis niciun ajutor venit din exterior (suporter, spectator etc.), excepţie făcând cazurile deosebite şi ajutorul acordat în punctele de realimentare amenajate, unde competitorii, pe lângă băuturile şi alimentele energizante oferite de organizatori, pot primi şi alte alimente.

Art.8 Alte reguli

Competiţia se desfăşoară pe teren accidentat neamenajat şi neprotejat, de aceea există un risc de rănire sau deces din pericole obişnuite pentru competiţiile outdoor. Traseul de concurs nu este închis altor participanţi la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turişti, animale şi alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită impuse de lege. Orice accident provocat sau în care au fost implicaţi participanţi la concurs survenit în timpul desfăşurării acestuia, din nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.

Art.9 Penalizări

În cazul în care participanţii încalcă prevederile prezentului regulament, vor fi aplicate urmatoarele penalităţi:

 • scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie organizator);
 • doping = descalificare;
 • nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
 • modificarea numărului de concurs = descalificare;
 • nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie organizator);
 • comportament nesportiv faţă de alţi participanţi, oficiali, public, alte persoane = descalificare.

Descalificările se pot face și după concurs, în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizării fondate a altor concurenţi.

Art.10 Contestații

Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune în scris, la 15 minute de la afişarea rezultatelor complete sau provizorii. Rezolvarea contestaţiei se va face în următoarele 30 minute.

Prin înscriere şi participare fiecare participant confirmă că a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi regulamentul, îşi asumă riscurile participării la Competiţia 7HILLS TRAIL şi sunt responsabili pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante ca: trafic, condiţii meteo, schimbarea vremii, zona în care se află, echipament.

Art.11 Modificări

Echipa de organizare își rezervă dreptul de schimbare a regulilor și modului de desfășurare a competiției, până la data de 1 Octombrie 2021. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina de Facebook a Asociaţiei Real Sports și pe pagina de Facebook a evenimentului.

Orice încercare de fraudare/viciere a rezultatului competiției, directă ori indirectă, v-a conduce la descalificarea sau, după caz, interzicerea participării la concurs, pe întreaga perioadă rămasă până la încheierea concursului.

Art. 12. Taxa de concurs

Înscrierea se va realiza pe site-ul www.cronometrajonline.ro. Taxa poate fi achitată cu cardul, cu numerar sau prin transfer bancar în contul Asociației Real Sports, CUI 28849651, deschis la Garanti Bank RO04UGBI0000722009187RON cu obs. Taxă înscriere 7HILLS TRAIL.

Valoarea taxei de participare

– 100 Lei Până la 31 Iulie
– 110 Lei 1-31 August
– 120 Lei 1-30 Septembrie
– 130 Lei în ziua concursului

Art. 13. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceast concurs implică acceptul câştigătorilor ca numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale audiovideo şi tipărituri, doar cu acordul liber, expres şi neechivoc al persoanei vizate.

Art. 14. Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

Art. 15. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, participanţii declară că au luat la cunostinţă şi şi-au însuşit prevederile prezentului regulament şi, de asemenea, îşi exprimă consimţământul liber, expres şi neechivoc pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către organizatorul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare, în special drepturile persoanei vizate cu privire persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate, aparţinând persoanelor vizate au urmatorul conţinut:

 1. Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa organizatorului, menţionată la art. 4 din prezentul, o dată pe an, în mod gratuit, organizatorul v-a confirma dacă utilizează date care o privesc sau v-a înceta orice prelucrare a acestora.
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a caror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

 1. Dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: orice persoana are dreptul de a cere şi obţine:
 3. a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 4. b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste condiţiile de la punctul anterior.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului:

– pentru toţi participanţii la concurs: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, adresa completa, data nasterii, telefon mobil sau fix; acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege;

– pentru câştigător: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, adresa completa.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: acordarea premiului caştigatorilor, înregistrarea şi validarea acestora, precum orice alta procedura necesara derularii Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti. Ulterior datele personale vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi. Prin înscrierea la aceasta Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de domiciliu să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Art. 16. Forţă majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 17. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoresti române competente material si teritorial.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (asociatia@realsports.ro) în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

Art. 18. Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la Concurs, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Concursului.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despagubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

Organizatorul si colaboratorii, agentii sai cat si angajatii si directorii acestuia nu-si asuma nicio raspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate, in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de actiune. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a retrage sau de a modifica Concursul şi respectiv natura oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el sau modul sau de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute şi/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil, de sub controlul sau si care pun Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.

În conformitate cu art. 42 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prezentul Regulament se autentifică în 4 (patru) exemplare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *