7MTB Real Sports – Fun Race for KIDS

REGULAMENTUL CONCURSULUI  

7MTB Real Sports – FUN RACE for KIDS

organizat în data de 07.10.2023

Art. 1. Organizatori

Organizatorii concursului sunt Asociația Real Sports, Revive Club SRL (Vivertine) Asociația Clubul de Cicloturism și Ecologie IașiBike.

Concursul se v-a desfăşura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art. 2. Durata si locul de desfăşurare a concursului

Concursul v-a avea loc în data de 07.10.2023 în cadrul evenimentului 7MTB Real Sports – Cupa Iașului la Mountain Bike Ediția a V-a, Dobrovăț județul Iași.

Art.3. Drept de participare

Competiţia este deschisă oricărui copil intre 3 si 9 ani impliniti iubitor al sportului şi al miscării în natură.

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament si un bagaj de cunoştinţe tehnice proprii turelor de MTB. Prezența părintelui la primirea kitului, cat si pe durata concursului in apropiere este obligatorie. Parintii participanților își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află copilul și pentru posibilele accidentări survenite ca urmare a modului de abordare a traseelor.

Art.4. Regulamentul oficial al concursului

Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoaşterea integrala a Regulamentului şi acordul participantului. Participanţii si parintii acestora se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare pe pagina de Facebook a evenimentului.

Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art.5. Mecanismul de desfăşurare a concursului

5.1. Categorii de concurs și programul competiției

I.MTB FUN RACE for KIDS

– Vârsta minimă – 3 ani
– Premiere: Categorii de vârstă (feminin și masculin): 3Ani, 4 Ani, 5 Ani, 6 Ani, 7 Ani, 8 Ani, 9 Ani.

Copiii intre 3 si 9 ani vor parcurge un traseu-bucla de aproximativ 500 m lungime cu o diferenta mica de nivel pe parcursul a 30 de minute. Pentru fiecare bucla parcursa copilul primeste un sticker pe care il va lipi de cadru, de numarul bicicletei sau de casca. Copilul care a adunat cele mai multe stickere(care a facut cel maimare numar de ture) la sfarsitul timpului de concurs alocat castiga. Daca sunt mai multi copii cu acelasi numar de stickere se va face o tura de departajare. Pastrarea stickerului este foarte importanta pentru calculul final si intra in atributia micilor concurenti.

NOTA: În cazul în care numărul de înscrieri la o categorie este mai mic de 3, această categorie va fi comasată cu o categorie inferioară (sau vecină) de vârstă

– Se acordă medalie de finisher si trofee primelor 3 locuri.

Traseul de concurs este unul singur, cu o lungime de aproximativ 500m, cu o diferenta mica de nivel.

Programul Competiției:

 • pana pe 6 Octombrie: înscrieri online
 • 7 octombrie 2023:
 • între orele 9-12– verificarea înscrierilor şi ridicarea kiturilor. Înscrieri la fata locului în limita locurilor disponibile.
 • 12:00-12:30– şedinţa tehnică şi instructajul de siguranţă şi prevenire a accidentelor
 • 12:30 – START concurs
 • 14:00 – Festivitatea de premiere

5.2. Condiţii de participare

Competiţia este deschisă oricărui iubitor al sportului şi al miscării în natură.

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj de cunoştinţe tehnice, bicicleta cu frane si stare tehnica buna. Orice participant înscris v-a avea un număr de concurs. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

Înscrierea se poate face online pe linkul 7MTB Real Sports – FUN RACE for KIDS – Google Forms

folosind formularul de înscriere şi Declaraţia pe proprie răspundere-acest document trebuie completat şi semnat de fiecare parinte al copilului participant și predate în ziua în care le este înmânat numărul de concurs (kit-ul de participare).

Se vor face si inscrieri la fata locului, in limita locurilor ramase(maxim 50 participanti).

5.3. Responsabilitate:

Fiecare copil va participa la concurs însoțit de către unul dintre părinți. Traseul de concurs este unul special pregătit pentru vârsta copiilor participanți, nu conține zone riscante, dae fiecare părinte va supraveghea îndeaproape participarea copilului la concurs pentru a preveni eventualele accidente.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor, care pot surveni în timpul desfăşurării evenimentului.

Fiecare parinte al copilului trebuie să semneze înainte de înscriere o declaraţie de responsabilitate pe propria răspundere, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

5.4. Echipament obligatoriu

Fiecare copil participant trebuie să aibe bicicletă profil MTB sau similară, după caz, în stare bună de funcţionare, cască de protecţie, urmând ca organizatorul să furnizeze fiecărui participant un număr de participare. Numerele de concurs vor fi montate pe bicicletă, în față, și nu vor fi înlăturate decât după trecerea liniei de sosire  (sau în caz de abandon). Lipsa acestor articole duce la descalificare.

În cazul unei pene, a unor defecțiuni sau a unei opriri, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur. Nerespectarea acestor decizii atrage descalificarea concurenților aflați în aceste situații.

5.5. Numere de concurs

Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce părintele însoțitor a completat şi a semnat formularul de înscriere și declaraţia de responsabilitate.

Numerele de concurs trebuie prinse pe bicicleta in faţa și trebuie să fie vizibile pe toată perioada cursei.

Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate sub nici o formă în timpul concursului. Nerespectarea acestui lucru v-a atrage după sine descalificarea.

5.6. Validare / Briefing / Start

Validarea înscrierilor v-a avea loc în data de 7 Octombrie, intervalul orar 9:00-12:00 la punctul de start.

O prezentare generală, în cadrul careia se se vor transmite eventualele noutăţi şi modificări apărute, unde se v-a face o ședință tehnică, instructaj de siguranță și prevenire a accidentelor v-a avea loc in ziua competiţiei, între orele 12.00– 12.30 la locul de START. Participarea este obligatorie la sedinta tehnica.

Startul v-a fi dat pentru toate categoriile începând cu ora 12.30.

5.7. Oprirea / Retragerea din cursă:

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
 • în cazuri excepţionale, cand acesta încalcă regulamentul de organizare al acestui concurs sau încurcă/blochează prin actele sale ceilalți participanți la concurs.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control sau la sosire.

5.8. Clasamente/Premii

Clasamentele vor fi întocmite conform art.5 din prezentul regulament, pentru fiecare grupă de participanţi. Se vor acorda trofee și medalii primilor trei clasaţi la fiecare categorie. Toţi cei care au terminat concursul vor primi medalii şi diplome de participare.

5.9. Conservarea naturii

Lăsarea de gunoaie pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător v-a atrage după sine descalificarea.

5.10. Penalizări

În cazul în care participanţii încalcă prevederile prezentului regulament vor fi aplicate urmatoarele penalităţi:

 • lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare;
 • scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie organizator);
 • nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
 • modificarea numărului de concurs = descalificare;
 • nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizie organizator);
 • comportament nesportiv faţă de alţi participanţi, oficiali, public, alte persoane = descalificare.

Descalificările se pot face și după concurs, în urma vizualizării pozelor, filmelor, sau a sesizării fondate a altor concurenţi.

5.11. Contestații

Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se v-a depune la biroul de informaţii, în scris, la 15 minute de la afişarea rezultatelor complete sau provizorii. Rezolvarea contestaţiei se v-a face în următoarele 30 minute.

Prin înscriere şi participare fiecare participant-parinte al participantului confirmă că a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi regulamentul, îşi asumă riscurile participării şi sunt responsabili pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante ca: trafic, condiţii meteo, schimbarea vremii, zona în care se află, echipament.

5.12. Modificări

Echipa de organizare își rezervă dreptul de schimbare în detaliu a regulilor și modului de desfășurare a competiției. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina de Facebook a evenimentului sau anuntate la fata locului.

Orice încercare de fraudare/viciere a rezultatului competiției, directă ori indirectă, v-a conduce la descalificarea sau, după caz, interzicerea participării la concurs, pe întreaga perioadă rămasă până la încheierea concursului.

Art. 6. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceast concurs implică acceptul câştigătorilor ca numele, adresa şi imaginea lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori, în diverse materiale audiovideo şi tipărituri, doar cu acordul liber, expres şi neechivoc al persoanei vizate.

Art. 7. Întreruperea Concursului

Concursul v-a putea fi întrerupt numai în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunţarea prealabilă a publicului.

Art. 8. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, parintii participanţilor declară că au luat la cunostinţă şi şi-au însuşit prevederile prezentului regulament şi, de asemenea, îşi exprimă consimţământul liber, expres şi neechivoc pentru procesarea datelor sale si ale participantului cu caracter personal de către organizatorul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare, în special drepturile persoanei vizate cu privire persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate, aparţinând persoanelor vizate au urmatorul conţinut:

 1. Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa organizatorului, menţionată la art. 4 din prezentul, o dată pe an, în mod gratuit, organizatorul v-a confirma dacă utilizează date care o privesc sau v-a înceta orice prelucrare a acestora.
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a caror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

 1. Dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).
 2. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: orice persoana are dreptul de a cere şi obţine:
 3. a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 4. b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste condiţiile de la punctul anterior.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului:

– pentru toţi participanţii la concurssi parintilor lor: nume şi prenume, data nasterii; acestora le sunt garantate toate drepturile prevăzute de lege;

– pentru câştigător: nume şi prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, adresa completa.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: acordarea premiului caştigatorilor, înregistrarea şi validarea acestora, precum orice alta procedura necesara derularii Concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti. Ulterior datele personale vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi. Prin înscrierea la aceasta Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de domiciliu să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Art. 9. Forţă majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

Art. 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoresti române competente material si teritorial.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe una dintre adresele de e-mail ale organizatorilor asociatia@realsports.ro  în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

Art. 11. Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor. Prin participarea la Concurs, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Concursului.

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despagubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

Organizatorul si colaboratorii, agentii sai cat si angajatii si directorii acestuia nu-si asuma nicio raspundere pentru daune, pierderi sau pagube de orice fel aduse oricarui tip de proprietate sau persoane, rezultate, in totalitate sau in parte, direct sau indirect, in urma intrarii in Concurs, ca urmare a modului de actiune. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a retrage sau de a modifica Concursul şi respectiv natura oricarui premiu (a unei variante egale sau superioare ca valoare) in cazul in care el sau modul sau de actiune in Concurs este afectat sau se pare ca va fi afectat de imprejurari neprevazute şi/sau circumstante care scapa, in mod rezonabil, de sub controlul sau si care pun Organizatorul in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *