Member Photo

Emil Lazăr

Manager proiecte sociale

De profesie asistent social, Emil s-a implicat în proiecte de tineret atât în țară cât și în străinătate.

Este pasionat de fotografie și de cicloturism și participă activ la proiecte pentru sprijinirea persoanelor dezavantajate social.